Investavimas

Pastaba: Prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, nuspręsta BRIK kryptyje nutraukti investavimą į Rusijos rinką bei parduoti visas BRIK investicijas šioje rinkoje. Lėšos proporcingai bus perskirstytos po likusias tris rinkas, atitinkamai bus pakeistas ir lyginamasis krypties indeksas.

Šiandieninė geopolitinė situacija kelia daug klausimų, todėl suprantame jūsų nerimą ir vertiname jūsų pasitikėjimą. Stengiamės užtikrinti, kad dėl susidariusios situacijos akcijų kainų svyravimai darytų kuo mažesnę neigiamą įtaką ilgalaikiam jūsų sukaupto turto augimui.

Primename, kad du kartus per metus investavimo planą galite pakeisti nemokamai. Taip pat išsamesnė ir aktuali informacija apie sutartį pateikiama savitarnos svetainėje https://savitarna.pzu.lt

 

Investicinio gyvybės draudimo klientams siūlome keturis investavimo portfelius, kurių turtas investuojamas į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių ir savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones, išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Klientas portfelį pasirenka pagal norimą prisiimamos investavimo rizikos lygį.

Portfelių strategijos parengtos vadovaujantis saugaus - rizikingo segmento principu, nustatant akcijų - obligacijų proporcijas pagal turimą portfelių sudėtį. Kiekvieno portfelio strategijoje yra detalizuojamos saugesnių investicijų dalys, t.y. jei portfelio sudėtyje yra obligacijų – nurodoma kokią dalį turi sudaryti vyriausybių vertybiniai  popieriai,  akcijoms – išsivysčiusių rinkų dalis.

 

 

Investavimas