Čia galite rasti „PZU Lietuva gyvybės draudimui“ išduotas draudimo veiklos licencijas ir jų papildymus, bei teisės aktus, reglamentuojančius draudimo veiklą.

Draudimo veiklos licenzija

Įmonės registracijos pažymėjimas

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke tvarka

Draudimo sutartims taikoma apmokestinimo tvarka - Fziniai asmenys

Draudimo sutartims taikoma apmokestinimo tvarka - Verslo klientai

Taisyklių sąrašas

D. U. K.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys draudimo veiklą:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 2016 m. sausio 20 d. dėl draudimo produktų platinimo

Draudimo įstatymas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-212 „Dėl investicinio gyvybės draudimo ataskaitų teikimo"

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-193 „Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-194 „Dėl Draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-93 „Dėl Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-91 „Dėl Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-197 „Dėl Draudimo įmonių savo rizikos ir mokumo vertinimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-180 „Dėl Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-159 „Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo“

Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-95 „Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“

 

Korupcijos prevencija

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ savo veikloje vadovaujasi antikorupcinėmis nuostatomis, todėl yra patvirtinta Antikorupcijos politika. Savo veikloje netoleruojame jokio kyšininkavimo ir korupcijos. Su politika galite susipažinti čia.

Valdybos ataskaita dėl UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio:

 

 

Valdybos ataskaita dėl UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio