Augimo*

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Gana didelė

Augimo investavimo portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant didesnę nei vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 100 proc. turto investuojama į įmonių akcijas, akcijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones. Ne mažiau 65 proc. portfelio lėšų nukreipiama į išsivysčiusių šalių įmonių akcijas ir ne daugiau 35 proc. lėšų investuojama į besivystančių šalių įmonių akcijas. Augimo portfelio strategija pasižymi dideliais turto vertės svyravimais ir aukščiausiu ilgalaikiu grąžos potencialu, taip pat plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei vidutinės investicijų grąžos ir yra linkę prisiimti didesnę riziką.

 

 *Nuo 2021-10-01 Agresyvaus portfelio pavadinimas buvo pakeistas į Augimo. Portfelio sudėtis nesikeitė.

Vertė 1.7436EUR 1653555600
Pokytis 35.22% 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 1.04 %
1 mėnuo 1.77 %
1 metai 3.26 %
3 metai 28.61 %
Nuo metų pradžios: 10.58 %
Per nurodytą laikotarpį: 35.22 %

Investavimo portfelio strategija