Subalansuotas

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Gana didelė

Subalansuoto investavimo  portfelio strategijos tikslas – didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus.

Iki 40 proc. portfelio lėšų investuojama į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus, tačiau ne mažiau 10 proc. portfelio  lėšų investuojama į valstybių ir valstybinių įmonių obligacijas.

Pinigai gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. lėšų, indėliuose laikoma ne daugiau 10 proc. portfelio lėšų. Į įmonių akcijas, akcijų fondus, gali būti investuojama iki 60 proc. portfelio lėšų, ši dalis gali išaugti dėl investicijų prieaugio, tačiau negali būti didesnė nei 63 proc. Ne daugiau 50 proc. portfelio lėšų nukreipiama į išsivysčiusių šalių (JAV, Europos, Japonijos ir kt.) įmonių akcijas, ne daugiau 25 proc. lėšų investuojama į besivystančių šalių (Azijos, Pietų Amerikos ir kt.) įmonių akcijas.

Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems grąžos ir rizikos balanso - su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.

 

Vertė 1.4899EUR 1713171600
Pokytis nuo įkūrimo 22.52% Investavimo kryptis įkurta 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0.31 %
1 mėnuo 0.32 %
1 metai 10.59 %
3 metai 3.07 %
Nuo metų pradžios: 2.72 %
Per nurodytą laikotarpį: 22.52 %

Investavimo portfelio strategija

Aprašymai