Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)

Vertė 0.2737EUR 1695632400
Pokytis nuo įkūrimo 5.5% Investavimo kryptis įkurta 1150707600
Laikotarpis:
Nuo:
Iki:
1 diena 0.15 %
1 mėnuo 0.44 %
1 metai 43.15 %
3 metai 81.02 %
Nuo metų pradžios: 26.77 %
Per nurodytą laikotarpį: 5.5 %

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.