Augimo*

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Gana didelė

Augimo investavimo portfelio strategijos tikslas – didinti esamo turto vertę, prisiimant didesnę nei vidutinę riziką ir svyravimus.

Iki 100 proc. turto investuojama į įmonių akcijas, akcijų fondus. Ne daugiau  80 proc. portfelio lėšų nukreipiama į išsivysčiusių šalių (JAV, Europos, Japonijos ir kt.) įmonių akcijas, ne daugiau 35 proc. lėšų investuojama į besivystančių šalių (Azijos, Pietų Amerikos ir kt.) įmonių akcijas. Pinigai gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. lėšų, indėliuose laikoma ne daugiau 10 proc. portfelio lėšų.

Augimo portfelio strategija pasižymi dideliais turto vertės svyravimais ir aukščiausiu ilgalaikiu grąžos potencialu, taip pat plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei vidutinės investicijų grąžos ir yra linkę prisiimti didesnę riziką.

 

 *Nuo 2021-10-01 Agresyvaus portfelio pavadinimas buvo pakeistas į Augimo. Portfelio sudėtis nesikeitė.

Vertė 1.996EUR 1721293200
Pokytis nuo įkūrimo 54.79% Investavimo kryptis įkurta 1506848400
Laikotarpis:
Nuo:
Iki:
1 diena 0.48 %
1 mėnuo 0.22 %
1 metai 12.95 %
3 metai 12.3 %
Nuo metų pradžios: 8.87 %
Per nurodytą laikotarpį: 54.79 %

Investavimo portfelio strategija

Aprašymai