Privatumo politika atrankų procese

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ supranta, kad kandidatų privatumas yra itin svarbus ir jautrus, todėl esame įsipareigoję jį saugoti. Mums labai svarbus informacijos saugumas bei jos konfidencialumas.

• Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir asmeninė informacija nebus naudojama kitais tikslais, išskyrus atrankos procesui. Vykdydami atranką į laisvą darbo poziciją tvarkome tik Jūsų pateiktą informaciją (šiuo atveju duomenys ir/ar informacija pateikti gyvenimo aprašyme ir/arba motyvaciniame laiške), kurie saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo atrankos pasibaigimo datos.

• Mes galime paprašyti pateikti kontaktinius duomenis asmenų iš Jūsų buvusios darbovietės, kad galėtume gauti informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Jeigu dėl minėtos informacijos norėsime kreiptis į Jūsų esamą darbdavį/kitą įstaigą, prašysime Jūsų sutikimo.

• Norint priimti sprendimą dėl Jūsų įdarbinimo, mes galime Jūsų paprašyti atlikti praktinę užduotį.

• Prašysime Jūsų pateikti interesų deklaraciją bei esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams – užpildyti reputacijos vertinimo anketą. Pateikti Jūsų asmens duomenys leis mums išsiaiškinti, ar yra/gali kilti interesų konfliktas bei ar Jūsų reputacija nepriekaištinga.

• Jūs turite teisę atšaukti savo kandidatavimą nepasibaigus atrankai ir Jūsų duomenų saugojimą informavę mus elektroniniu paštu personalas@pzugd.lt.

 

Šaltiniai iš kurių Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis

Bendrovė Jūsų duomenis dažniausiai gauna tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs kandidatuojate į Bendrovės paskelbtą darbo skelbimą ir (ar) pateikiate savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš įdarbinimo agentūrų, Lietuvos Respublikos darbo biržos, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn“) ir/ar karjeros portalų.

Bendrovė taip pat gali gauti informaciją ir iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tokią informaciją Bendrovė rinks tik tuo atveju, jei gaus Jūsų sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

 

Bendrovė turi teisę saugoti Jūsų duomenis ilgiau nei nurodyta šioje Politikoje, jei:

  • Duomenys būtini atliekamam tyrimui, kai kyla pagrįtų įtarimų dėl neteisėtos veikos
  • Jūsų duomenys būtini siekiant tinkamai išspręsti ginčą ar skundą
  • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu

Pateikęs prašymą raštu ir/ar el. paštu Jūs turite šias teises:

  • teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę į duomenų perkeliamumą‘
  • teisę atšaukti sutikimą
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Juozapavičiaus 6, Vilnius, Lietuva; el. paštas ada@ada.lt).

 

Jei Jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu duomenuapsauga@pzugd.lt .