26 balandžio 2024

Akcijos „Registruokitės gyvybės draudimo konsultacijai ir laimėkite“ nuostatai

 

Užsiregistruokite konsultacijai dėl gyvybės draudimo ir laimėkite bilietus dviems į Leon Somov & Jazzu koncertą!
Net 10 laimingųjų laimės po du bilietus į Leon Somov & Jazzu koncertą „One Night Only“, 2024-06-07 d., 20 val., Vilniuje, Vingio parke!
Akcijos laimėtojai burtu keliu bus išrinkti 2024-05-30.

 

Akcijos „Registruokitės gyvybės draudimo konsultacijai ir laimėkite“ nuostatai 2024-04-29 – 2024-05-29


1.    Pagal šiuos akcijos nuostatus „ registracijos kontaktu“ yra laikomas fizinio asmens sutikimas dėl jo asmens duomenų UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ (toliau – Bendrovė) tvarkymo rinkodaros tikslu, kuris atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
1.1.    Sutikimas gautas, naudojant Bendrovės patvirtintą sutikimo formą www.pzu.lt svetainėje: https://www.pzu.lt/registruokites-konsultacijai arba užpildžius kontaktų rinkimo formą per Facebook.
1.2.    Sutikimo formoje pateikiami tokie fizinio asmens duomenys:  Vardas, Pavardė, Tel.nr., El. paštas, Miestas (Pageidaujama konsultacijos vieta), Žinutė (pildyti neprivaloma). 
1.3.    Sutikimo formoje fizinis asmuo išreiškė savo valią dėl jo asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tiesioginės rinkodaros tikslais ir kvietimo į  konsultaciją dėl gyvybės draudimo.
1.4.    Fizinis asmuo, užpildydamas formą konsultacijai, yra susipažinęs su akcijos nuostatais, kurie nurodyti https://www.pzu.lt/naujienos/akcijos-registruokites-gyvybes-draudimo-konsultacijai-ir-laimekite-nuostatai 
1.5.    Akcijoje dalyvauja tik pilnamečiai fiziniai asmenys. 
2.    Akcijos laikotarpis: 2024 m. balandžio 29 d. – 2024 m. gegužės 29 d. imtinai.
3.    Akcijos dalyviai: fiziniai asmenys, suteikę savo kontaktus ir išreiškę sutikimą Bendrovei naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais šių nuostatų 2 punkte nustatyta tvarka bei su kuriais sutartas konsultacijos laikas. 
4.    Akcijos prizas: 20 bilietų į Leon Somov & Jazzu koncertą „One Night Only“ , kuris vyks 2024 m. birželio 7 d., 20 val., Vilniuje, Vingio parke, M. K. Čiurlionio g. 100. 
5.    Akcijos prizo vertė: vieno bilieto vertė – 44, 10 Eur, dviejų bilietų vertė 88,20 Eur. 
6.    Laimėtojų išrinkimas: pasibaigus akcijos laikotarpiui ne vėliau kaip iki 2024-05-30, iš visų akcijos kriterijus atitinkančių dalyvių sutikimų, atsitiktine tvarka nustatoma 10 (dešimt) laimėtojų, kurie laimės po 2 (du) bilietus į Leon Somov & Jazzu koncertą. 
7.    Su akcijos laimėtojais bus asmeniškai susiekta telefonu, laimėtojų sąrašas bus paskelbtas, PZU svetainėje Naujienų skiltyje.
8.    Konkurse negali dalyvauti Bendrovės darbuotojai, priklausomi draudimo tarpininkai bei jų šeimos nariai, priklausomų ir nepriklausomų draudimo tarpininkų darbuotojai bei jų šeimos nariai.
9.    Konkurse nedalyvauja kontaktai, kurie gauti iš AB „Lietuvos draudimas“.