Tvarumo strategija 2023-2026 m.

UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" tvarumo strategija 2023-2026 m. apima aplinkos apsaugos, socialinius ir valdysenos tikslus. 

 

Aplinkos apsaugos tikslai

1.

Sumažinti CO2 emisijas:

Elektros/vandens/šilumos suvartojimas ne didesnis nei paskutinių 3 metų vidurkis + 10 proc.

Išlaidos kanceliarinėms prekėms, įskaitant popierių (popierius kanceliarinėms reikmėms, laiškai klientams ir vokai, atspausdintos draudimo sąlygos) bei įskaitant infliaciją ir persikraustymą į B10 ofisą, turi būti ne didesnės negu praeitais metais

Visi darbuotojai

2.

Investicijų dalies padidinimas (ne mažiau kaip 5% investicinio portfelio vertės) į klimato ir energetikos kaitos sritį. 

Investicijos

Socialiniai tikslai

3.

Siūlymas klientams ne mažiau kaip 3 skirtingų rūšių papildomų draudimų užtikrinti visapusišką apsaugą ne mažiau 70 proc.

Pardavimai

4.

Po bandomojo laikotarpio visi darbuotojai apdrausti privačiu sveikatos draudimu iki 2025 m. + papildomos naudos (pavyzdžiui, "Telemedicinos" draudimas)

Personalas

5.

Komunikacija intranete kartą per ketvirtį ir komunikacija viešai (per įvairius kanalus: portalus, socialinius tinklus, spaudos pranešimus) – 1 kartą per mėnesį sveikatos klausimais

Rinkodara

6.

Apmokama savanoriavimo diena darbuotojams ne mažiau kaip 1 diena per metus

Personalas

7.

Bendrovės tikslas didinti darbuotojų įtraukti ir pasitenkinimą darbu bei neviršyti darbuotojų kaitos nustatytos bendrovės KRI

Personalas

8.

Nepanaudotų atostogų vidutinis likutis ne daugiau kaip 5 dienos per darbuotoją už paskutinius metus einamaisiais metais

Personalas

9.

Skatinti darbuotojų dalyvavimą įvairiose socialinėse iniciatyvose

Personalas

Valdysenos tikslai

10.

Klientų pasitenkinimo lygis ne mažesnis kaip 63 proc.

Pardavimai, Operacijos

11.

Skundai (įskaitant duomenų saugos, darbo ginčus, skundai dėl lygių galimybių) atsakomi laiku. Jokių priežiūros institucijų baudų ar sankcijų negauta.

Visi darbuotojai

12.

Jokių mobingo ar žmogaus teisių pažeidimų

Visi darbuotojai

 

Šia Tvarumo ataskaita UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ dalijasi ne tik savo rezultatais, bet ir nuoširdžiai įsipareigoja toliau siekti aukštų standartų aplinkosaugos, žmogaus teisių, antikorupcinės veiklos ir duomenų apsaugos srityse.

Tvarumo ataskaita